DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Budiš, Jaroslav; Gazdarica, Juraj; Radvánszky, Ján; Haršanyová, Mária; Gazdaricová, Iveta; Striešková, Lucia; Frno, Richard; Ďuriš, František; Minárik, Gabriel; Sekelská, Martina; Nagy, Balint; Szemes, Tomáš (2021)
  Low coverage massively parallel genome sequencing for non-invasive prenatal testing (NIPT) of common aneuploidies is one of the most rapidly adopted relatively low-cost DNA tests. Since aggregation of reads from a large ...
 • Podolan, Peter (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2021)
 • Podolan, Peter (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2022)
 • Unknown author (MATEK Consortium, 2022-05)
 • Lichnerová, Lucia (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2021)
  Zmyslom publikovaných skrípt je integrácia najdôležitejších, známych aj menej zná-mych poznatkov k dejinám prvotlačí tak, aby ich čitatelia získali nielen prehľad o fi-lozofii kníhtlače, jej pokračovateľoch a stavbe ...
 • Peter, Markoš (Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2022)
 • Bača, Martin (ed.) (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022)
 • Gerbery, Daniel (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2022)
  Kniha skúma rôzne podoby práce, s cieľom poodhaliť sociologicky relevantné napätia, kontradikcie alebo paradoxy vo vzťahu k obsahu práce, jej sociálno-ekonomickým konzekvenciám a predpokladom. Kniha má päť kapitol, ktoré ...
 • Tibenská, Martina; Ludvig, Dalibor; Nagyová, Lenka; Tokár, Michal (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022)
 • Janáček, Jaroslav (Univerzita Komenského, 2022)
 • Klimas, Ján (ed.) (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022)
 • Hacek, Ján (STIMUL, 2020)
 • Slavíčková, Mária (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenskeho v Bratislave, 2021-09)
  V pracovnej dielni sa pozrieme na úlohy z učebníc a vyskúšame si ich preformulovanie a ďalšiu prácu s nimi, ktorá by mohla podporiť argumentáciu v triede
 • Garay Kročanová, Dagmar (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2021)
  Tieto skriptá sa zameriavajú na vývoj slovenskej prózy v prvej polovici 20. storočia v dotyku s európskym kultúrnym a literárnym vývojom. Sú úvodom do problematiky a poskytujú iba východiskový kontext pre uvažovanie o ...
 • Čechová, Daniela (STIMUL, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2022)
  Zborník Psychologica je zaradený databázy EBSCO.
 • Pašteka, Lukáš F.; Cigáň, Marek; Neogrády, Pavel (Univerzita Komenského, 2022)
 • Deppisch, Frank F.; Graf, Lukas; Šimkovic, Fedor (American Physical Society, 2020-10-19)
  Motivated by nonzero neutrino masses and the possibility of new physics discovery, a number of experiments search for neutrinoless double beta decay. While hunting for this hypothetical nuclear process, a significant amount ...
 • Kosírová, Stanislava; Bies Piváčková, Lenka; Hrivíková, Katarína; Dingová, Dominika; Foltánová, Tatiana; Hadová, Katarína; Horváth, Csaba; Kiliánová, Zuzana; Kráľová, Eva; Rajtík, Tomáš; Žufková, Viera (Univerzita Komenského v Bratislave, 2023)
 • Kosírová, Stanislava; Kráľová, Eva; Foltánová, Tatiana; Rajtík, Tomáš; Kiliánová, Zuzana; Dingová, Dominika; Piváčková, Bies; Kulcsár, Attila; Hrabovská, Anna Paul; Klimas, Ján (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022)
 • Šulovská, Denisa (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2022)
  This workbook is a collection of worksheets designed to introduce and practise some aspects of academic writing in ESP classes taken by students of various study programmes taught at the Faculty of Arts, Comenius University. ...

Search DSpace

Browse

My Account