DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Vrtel, Andrej (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2024)
  Zámerom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovať široké spektrum poznatkov potrebných pre realizáciu archeologického výskumu formou odkryvu. Publikácia poskytuje ucelený prehľad o teórii stratigrafie, typológii terénnych ...
 • Sopóci, Ján (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2024)
  Publikácia je venovaná predstaveniu a hodnoteniu najznámejších sociologických teórií vývoja súčasnej modernej spoločnosti - teóriám postmoderny a teóriám druhej fázy modernej spoločnosti. Po základe objasnenia sociologického ...
 • Kabát, Marián (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2024)
  Vysokoškolská učebnica Preklad 101 je určená pre začínajúcich študentov odboru Filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo). Učebnica je rozdelená do troch hlavných celkov. V prvom predstavuje základné ...
 • Mesarčík, Matúš; Gyurász, Zoltán; Rampášek, Michal; Rampášek, Ladislav; Cihanová, Jana; Pintérová, Dominika; Žatková, Sandra (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2024)
 • Lanstyák, István (Združenie Alberta Szenci Molnára, Bratislava, 2024)

View more