DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

  • Sejčová, Ľuboslava (Univerzita Komenského v Bratislave, 2023)
  • Kosírová, Stanislava; Kráľová, Eva; Foltánová, Tatiana; Rajtík, Tomáš; Kiliánová, Zuzana; Dingová, Dominika; Piváčková, Bies; Kulcsár, Attila; Hrabovská, Anna Paul; Klimas, Ján (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022)
  • Kosírová, Stanislava; Kráľová, Eva; Foltánová, Tatiana; Rajtík, Tomáš; Kiliánová, Zuzana; Dingová, Dominika; Bies Piváčková, Lenka; Kulesár, Attila; Hrabovská, Anna Paul; Klimas, Ján (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022)
  • Tibenská, Martina; Ludvig, Dalibor; Nagyová, Lenka; Tokár, Michal (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022)
  • Janto, Juraj (ed.) (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2022)
    Témou zborníka je spôsob života v meste v období socializmu. Výskum života v období socializmu je v súčasnosti aktuálna oblasť výskumu (nielen) v slovenskej etnológii. Samostatnou a dôležitou témou je mestské prostredie, ...

View more