DSpace Repository

Sociálne nerovnosti triednou optikou

Show simple item record

dc.contributor.author Sopóci, Ján
dc.date.accessioned 2022-11-24T08:20:21Z
dc.date.available 2022-11-24T08:20:21Z
dc.date.issued 2022-11
dc.identifier.isbn 978-80-8127-366-7
dc.identifier.isbn 978-80-8127-367-4
dc.identifier.uri https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/114
dc.description.abstract Medzi sociológmi skúmajúcimi sociálne nerovnosti prebieha už desaťročia diskusia o „smrti tried“. Jej iniciátori tvrdia, že potenciál tejto kategórie sa vyčerpal, pretože realita súčasných spoločností už nezodpovedá základným predpokladom triednej analýzy. Ich oponenti však dokazujú, že títo autori hovoria iba o konci marxisticky chápaných spoločenských tried. Iné chápania tried, najmä tie, ktoré vychádzajú z koncepcie Maxa Webera, naďalej zostávajú sociologicky relevantnými a použiteľnými východiskami analýzy sociálnej stratifikácie moderných spoločností. V snahe podporiť toto stanovisko sme v publikácii zhrnuli najdôležitejšie výsledky nášho empirického skúmania sociálnej stratifikácie, týkajúce sa testovania validity neoweberovských triednych klasifikácií, vývoja triedneho zloženia slovenskej spoločnosti, ako aj poznatkov o diferencovanom spôsobe života jednotlivých spoločenských tried a o rôznom sociálnom kapitáli ich príslušníkov. Prezentujeme a dokazujeme tiež zistenie, že aj v súčasnej slovenskej spoločnosti existuje popri triednom i statusové usporiadanie, ktoré je osobitnou dimenziou sociálnej stratifikácie, kvalitatívne odlišnou od jej triednej dimenzie. en_US
dc.description.sponsorship Publikácia vznikla v rámci riešenia výskumnej úlohy APVV-20-0449 Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby a riešenia výskumnej úlohy APVV-18-0218 Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta en_US
dc.subject socilológia en_US
dc.title Sociálne nerovnosti triednou optikou en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account