DSpace Repository

Mladá rusistika - nové tendencie a trendy VIII.

Show simple item record

dc.contributor.author Bujačková, Zuzana
dc.contributor.author Chudá, Lucia
dc.date.accessioned 2023-05-05T07:19:32Z
dc.date.available 2023-05-05T07:19:32Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.isbn 978-80-8127-375-9
dc.identifier.isbn 978-80-8127-376-6
dc.identifier.uri https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/122
dc.description Zborník s názvom Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VIII pozostáva z príspevkov účastníkov 8. bratislavskej konferencie mladých rusistov, ktorá sa konala dňa 16. mája 2022 na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. en_US
dc.description.abstract Medzinárodná konferencia Mladá rusistika – nové tendencie a trendy je jedným z tradičných podujatí určených pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovaných na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predstavuje platformu, vďaka ktorej môžeme nadväzovať kontakty na národnej i medzinárodnej úrovni, podporovať vedeckú činnosť mladých vedkýň a vedcov a posilňovať ich vzájomnú spoluprácu. Predkladaný zborník predstavuje sumár odprezentovaných výsledkov výskumu účastníčok a účastníkov konferencie zo slovenských, českých a jednej talianskej univerzity. Príspevky boli odprezentované v štyroch sekciách, ktoré boli zamerané na lingvistiku, dejiny a kultúru Ruska a krajín Východného partnerstva (Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko), translatológiu a literárnu vedu. Veríme, že nasledujúce texty zastupujúce pomerne široký záber výskumu v „mladej rusistike“ podnietia ďalšiu akademickú spoluprácu naprieč rôznymi pracoviskami a budú inšpiráciou pre študentstvo i odbornú verejnosť. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta en_US
dc.relation.ispartofseries Mladá rusistika - nové tendencie a trendy;
dc.title Mladá rusistika - nové tendencie a trendy VIII. en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account