DSpace Repository

Fakulta managementu

Fakulta managementu

 

Recent Submissions

  • Páleník, Michal; Radvanský, Marek; Kohnová, Lucia; Páleník, Viliam; Pollák, Miroslav (Univerzita Komenského v Bratislave, 2021)
    Monografia sa venuje dôsledkom starnutia populácie Slovenska na zdravotnícky systém a systém dlhodobej starostlivosti na Slovensku
  • Páleník, Michal (Univerzita Komenského v Bratislave, 2021-10-21)
    Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. Mzdová kalkulačka realizuje ...
  • Páleník, Michal (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022-01-31)
    Starnutie populácie je fenomén, ktorému sa na Slovensku nevyhneme. Silné povojnové ročníky odchádzajú do dôchodku, na trh práce prichádzajú slabé porevolučné. Dôsledky sú široké – od bežného fungovania ekonomiky ...