DSpace Repository

Diogenis Fragmenta

Show simple item record

dc.contributor.author Cepko, Jaroslav
dc.contributor.author Kalaš, Andrej
dc.contributor.author Suvák, Vladislav
dc.date.accessioned 2022-04-20T12:44:56Z
dc.date.available 2022-04-20T12:44:56Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-80-223-5166-9
dc.identifier.uri https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/69
dc.description.sponsorship Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0164-12, je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0885/14: Fontes Cynicorum: pramene kynizmu a ich interpretácia a bola podporená fakultným grantom FiF UK v Bratislave č. FG03/2014. en_US
dc.publisher Univerzita Komenského en_US
dc.relation.ispartofseries Fontes Socraticorum; 2
dc.title Diogenis Fragmenta en_US
dc.title.alternative Diogenove zlomky en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account