DSpace Repository

Fakulta managementu

Fakulta managementu

 

Recent Submissions

 • Páleník, Michal (Inštitút zamestnanosti; Univerzita Komenského v Bratislave, 2023)
  Naša učebnica opisuje fungovanie dávkového, odvodového a daňového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. Na ilustráciu ...
 • Páleník, Michal (Univerzita Komenského v Bratislave; Inštitút zamestnanosti, 2023-12-01)
  Monografia Európa a jej regióny v číslach prináša údaje o trhu práce, HDP, starnutí populácie, rodových rozdieloch v Európe, porovnanie jednotlivých krajín a regiónov či opis vzťahu vybraných ukazovateľov. Obsahuje aj ...
 • Páleník, Michal; Radvanský, Marek; Kohnová, Lucia; Páleník, Viliam; Pollák, Miroslav (Univerzita Komenského v Bratislave, 2021)
  Monografia sa venuje dôsledkom starnutia populácie Slovenska na zdravotnícky systém a systém dlhodobej starostlivosti na Slovensku
 • Páleník, Michal (Univerzita Komenského v Bratislave, 2021-10-21)
  Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. Mzdová kalkulačka realizuje ...
 • Páleník, Michal (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022-01-31)
  Starnutie populácie je fenomén, ktorému sa na Slovensku nevyhneme. Silné povojnové ročníky odchádzajú do dôchodku, na trh práce prichádzajú slabé porevolučné. Dôsledky sú široké – od bežného fungovania ekonomiky ...