DSpace Repository

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Show simple item record

dc.contributor.author Páleník, Michal
dc.contributor.author Radvanský, Marek
dc.contributor.author Kohnová, Lucia
dc.contributor.author Páleník, Viliam
dc.contributor.author Pollák, Miroslav
dc.date.accessioned 2022-06-19T21:03:50Z
dc.date.available 2022-06-19T21:03:50Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-80-223-5149-2
dc.identifier.uri https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/99
dc.description.abstract Monografia sa venuje dôsledkom starnutia populácie Slovenska na zdravotnícky systém a systém dlhodobej starostlivosti na Slovensku en_US
dc.description.sponsorship Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0722 – Sociálna pasca – náklady a cesta von Táto publikácia je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS. Práca je súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0150/21 Mikro makromodelovanie v slovenských podmienkach. en_US
dc.publisher Univerzita Komenského v Bratislave en_US
dc.subject population ageing, health care, long term care en_US
dc.title Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska en_US
dc.title.alternative Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030 en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account