DSpace Repository

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Garay Kročanová, Dagmar (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2021)
  Tieto skriptá sa zameriavajú na vývoj slovenskej prózy v prvej polovici 20. storočia v dotyku s európskym kultúrnym a literárnym vývojom. Sú úvodom do problematiky a poskytujú iba východiskový kontext pre uvažovanie o ...
 • Lichnerová, Lucia (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2021)
  Zmyslom publikovaných skrípt je integrácia najdôležitejších, známych aj menej zná-mych poznatkov k dejinám prvotlačí tak, aby ich čitatelia získali nielen prehľad o fi-lozofii kníhtlače, jej pokračovateľoch a stavbe ...
 • Kucharíková, Soňa; Bujdáková, Helena (Univerzita Komenského v Bratislave, 2021)
 • Józsa, Štefan; Hudáčková, Natália (Univerzita Komenského v Bratislave, 2021)
 • Podolan, Peter (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2021)
 • Šveda, Pavol (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2021)
 • Plašienka, Dušan; Aubrecht, Roman; Bezák, Vladimír; Bielik, Miroslav; Broska, Igor; Bučová, Jana; Fekete, Kamil; Gaži, Pavol; Gedl, Przemysław; Golej, Marián; Halásová, Eva; Hók, Jozef; Hrdlička, Martin; Jamrich, Michal; Józsa, Štefan; Klanica, Radek; Konečný, Patrik; Kubiš, Michal; Madarás, Ján; Majcin, Dušan; Marko, František; Molčan Matejová, Marína; Potočný, Tomáš; Schlögl, Ján; Soták, Ján; Suan, Guillame; Šamajová, Lenka; Šimonová, Viera; Teťák, František; Vozár, Ján (Comenius University, 2021)
 • Jalová, Katarína; Chudá, Lucia (STIMUL, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2021)
 • Hrdináková, Ľudmila; Fázik, Jakub (Slovenská pedagogická knižnica, 2021)
 • Cepko, Jaroslav; Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav (Univerzita Komenského, 2021)
 • Cepko, Jaroslav; Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav (Univerzita Komenského, 2021)
 • Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav (Univerzita Komenského, 2021)
 • Páleník, Michal; Radvanský, Marek; Kohnová, Lucia; Páleník, Viliam; Pollák, Miroslav (Univerzita Komenského v Bratislave, 2021)
  Monografia sa venuje dôsledkom starnutia populácie Slovenska na zdravotnícky systém a systém dlhodobej starostlivosti na Slovensku
 • Slavíčková, Mária (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021)
  Schopnosť argumentovať, nielen v matematike, sa v dnešnej dobe ukazuje ako dôležitá kompetencia. Argument odvolaním sa na autoritu môže v niektorých situáciách stačiť, ale sú situácie, najmä v matematike, kedy odpoveď „lebo ...
 • Kubáček, Zbyněk (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021)
  Riešenie niektorých úloh bolo v minulosti založené na dostatočne presnom rysovaní. Uvedieme príklady takýchto problémov a zamyslíme sa nad možnosťami ich použitia v dnešnom vyučovaní matematiky.
 • Novotná, Jarmila (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021)
  V článku jsou představeny dva typy aktivit podporujících komunikaci žáků s učitelem i mezi sebou v hodinách matematiky, kterým byla na konferenci věnována pracovní dílna se stejným názvem. Dílna byla rozdělena do dvou ...
 • Michal, Jakub (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021)
  S termínem derivace se žáci na střední škole obvykle setkávají teprve v posledním ročníku gymnázií, nebo dokonce vůbec. Pokud řeší optimalizační úlohy, je to většinou s využitím diferenciálního počtu. Vybaveni silným ...
 • Novotná, Jarmila (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021)
  V pracovní dílně se stejným názvem byla pozornost věnována jednomu z mnoha typů didaktických her pro vyučování matematice, jmenovitě her, které vyžadují použití různých typů kostek. Účastníci měli možnost se seznámit se ...
 • Cakiroglu, Erdinc (MATEK Consortium, 2021-03-22)
 • Juzova, Katerina; Jirotkova, Darina (Charles University, Faculty of Education, Prague, 2021-08)
  The paper summarizes the results of a research that focuses on teachers’ views on the education of gifted pupils. Our research questions are: What does the term “gifted pupil” mean according to teachers? What are primary ...