DSpace Repository

Optimalizace bez derivace

Show simple item record

dc.contributor.author Michal, Jakub
dc.date.accessioned 2023-12-07T12:56:23Z
dc.date.available 2023-12-07T12:56:23Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-80-7561-359-2
dc.identifier.uri https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/156
dc.description.abstract S termínem derivace se žáci na střední škole obvykle setkávají teprve v posledním ročníku gymnázií, nebo dokonce vůbec. Pokud řeší optimalizační úlohy, je to většinou s využitím diferenciálního počtu. Vybaveni silným nástrojem, jaký derivace představuje, a nízkou předchozí zkušeností s řešením podobného typu úloh jinými prostředky, žáci často chápou jejich řešení pouze formálně, kdy úlohy řeší algoritmicky bez porozumění jejich struktuře a principům optimalizace. Mnoho různých teorií naznačuje, že nejlepší způsob, jak vyučovat, je následovat historický vývoj daného problému. Článek je věnován aplikaci této metody na případ řešení optimalizačních úloh s cílem ukázat některé metody řešení, které lze použít dříve, než je derivace zavedena. Experimentální využití navržených metod bylo doplněno polostrukturovanými rozhovory s žáky o použitých řešitelských metodách. Rozhovory pomohly odhalit mnoho mylných představ a miskonceptů žáků, které by jinak mohly zůstat skryty. en_US
dc.description.sponsorship This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 951822. H2020 číslo 951822, Enhancement of research excellence in mathematics teacher knowledge, acronym MaTeK (projectmatek.eu). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem en_US
dc.subject optimalizace en_US
dc.subject minimum funkce en_US
dc.subject maximum funkce en_US
dc.subject history of mathematics en_US
dc.title Optimalizace bez derivace en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account