DSpace Repository

Browsing MATEK: Dissemination by Author "Jánošková, Katarína"

Browsing MATEK: Dissemination by Author "Jánošková, Katarína"

Sort by: Order: Results:

  • Jánošková, Katarína; Slavíčková, Mária (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022)
    V príspevku predstavíme výsledky skupinových interview so študentmi 1. ročníka magisterského stupňa učiteľstva matematiky zamerané na ich predstavy od argumentácií, dôvodení a dôkazoch
  • Jánošková, Katarína; Kiss, Tunde; Vráblová, Lenka; Slavíčková, Mária (Univerzita Karlova v Praze, 2022)
    Argumentácia a dôkazy sú významnou súčasťou vyučovania matematiky, pričom ich zaradenie je do veľkej miery v rukách učiteľa. Formou skupinových interview sme zisťovali predstavy a postoje budúcich učiteľov matematiky ohľadom ...
  • Jánošková, Katarína; Hrušková, Katarína; Valášková, Dominika; Vráblová, Lenka (Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Praha, 2023)
    Cieľom príspevku je opísať postoje a názory budúcich učiteľov na argumentáciu a dôvodenie na hodinách matematiky. Výsledky poukazujú na to že budúci učitelia matematiky si uvedomujú pred nástupom do zamestnania potrebu ...

Search DSpace


Browse

My Account