DSpace Repository

Browsing MATEK: Dissemination by Subject "argumentation"

Browsing MATEK: Dissemination by Subject "argumentation"

Sort by: Order: Results:

 • Jánošková, Katarína; Slavíčková, Mária (Univerzita Komenského v Bratislave, 2022)
  V príspevku predstavíme výsledky skupinových interview so študentmi 1. ročníka magisterského stupňa učiteľstva matematiky zamerané na ich predstavy od argumentácií, dôvodení a dôkazoch
 • Jánošková, Katarína; Kiss, Tunde; Vráblová, Lenka; Slavíčková, Mária (Univerzita Karlova v Praze, 2022)
  Argumentácia a dôkazy sú významnou súčasťou vyučovania matematiky, pričom ich zaradenie je do veľkej miery v rukách učiteľa. Formou skupinových interview sme zisťovali predstavy a postoje budúcich učiteľov matematiky ohľadom ...
 • Jánošková, Katarína; Hrušková, Katarína; Valášková, Dominika; Vráblová, Lenka (Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Praha, 2023)
  Cieľom príspevku je opísať postoje a názory budúcich učiteľov na argumentáciu a dôvodenie na hodinách matematiky. Výsledky poukazujú na to že budúci učitelia matematiky si uvedomujú pred nástupom do zamestnania potrebu ...
 • Slavíčková, Mária (Univerzita Karlova v Praze, 2022)
  V príspevku sa zameriavame na grafickú reprezentáciu argumentu a ako nám v niektorých momentoch vhodný obrázok vie výrazne uľahčiť nielen riešenie, ale aj odôvodnenie odpovede.
 • Slavíčková, Mária (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenskeho v Bratislave, 2021-09)
  V pracovnej dielni sa pozrieme na úlohy z učebníc a vyskúšame si ich preformulovanie a ďalšiu prácu s nimi, ktorá by mohla podporiť argumentáciu v triede
 • Slavíčková, Mária (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021)
  Schopnosť argumentovať, nielen v matematike, sa v dnešnej dobe ukazuje ako dôležitá kompetencia. Argument odvolaním sa na autoritu môže v niektorých situáciách stačiť, ale sú situácie, najmä v matematike, kedy odpoveď „lebo ...
 • Slavíčková, Mária (Plzeň, 2022)
  Schopnosť argumentovať je jednou zo kľúčových kompetencií, ktoré by sme vyučovaním matematiky mali rozvíjať. Aj keď učitelia s týmto, resp. jemu podobným výrokom, súhlasia, častokrát nevedia, ako podporiť argumentáciu a ...
 • Slavíčková, Mária; Novotná, Jarmila; Michal, Jakub; Vankúš, Peter (Pedagogická fakulta, Praha, 2023)
  The workshop will focus on argumentation and reasoning. Arguments suitable for smooth transition between primary and lower secondary levels will be presented, exemplified, analysed, and discussed.
 • Michal, Jakub; Novotná, Jarmila; Slavíčková, Mária (Vydavatelský servis, 2022)
  Dnešní doba bývá nazývána dobou post-faktickou, kdy dochází k mazání rozdílu mezi pravdou a nepravdou. Potřeba ověřovat si informace, kriticky o nich přemýšlet a správně argumentovat je proto větší než kdy dříve. Jedním z ...

Search DSpace


Browse

My Account